Atelier EIS byl založen v roce 1990 Pavlem Hrabou a Pavlem Kadrmasem. Záměrem bylo vybudovat projektovou a inženýrskou organizaci, která by svým klientům poskytla kompletní architektonický, projekční a inženýrský servis, který by měnil vize ve skutečnosti na úrovni mezinárodních standardů kvality.

V ateliéru pracuje několik desítek zaměstnanců na pracovištích v Praze a v Českých Budějovicích. Během svého působení se ateliér podílel na mnoha investičních záměrech na území České republiky, ale i v jiných evropských zemích. Tyto investiční záměry kompletně projektově zabezpečoval od počátečních architektonických návrhů a studií, přes projekty pro územní a stavební povolení až po realizační projekty. Paralelně k většině těchto projektů zajišťuje inženýrské služby ve fázi přípravy staveb souvisejících s projednáním a vydáním územních a stavebních povolení. V průběhu výstavby se podílí na jejím vedení včetně finanční kontroly, vykonává technický a autorský dozor a většinu staveb i kolauduje.

Snažíme se našim partnerům, mezi které patří renomované, jak tuzemské tak zahraniční firmy, poskytnout co nejkomplexnější servis tak, aby stavby byly nejen vyprojektovány, ale i postaveny v nejlepší kvalitě. V předkládaných referencích je prezentována pouze část realizací, která je koncipovaná tak, aby charakterizovala minulou i současnou práci Atelieru EIS. Během 23 let existence bylo Atelierem EIS realizováno přes 300 souborů staveb, stavebních objektů a investičních záměrů, které byly v převážné míře dokončeny, případně se připravují do realizace. Některé z nich byly veřejně oceněny.

Atelier EIS kompletně zajišťuje následující služby ve standardech mezinárodní kvality:
urbanismus – architektura – projekce – inženýring – projekt managment – odborné konzultace – poradenství.