BUDĚJOVICKÝ BUDVAR – GENEREL ZÁSTAVBY

České Budějovice, 2009
  • BUDĚJOVICKÝ BUDVAR – GENEREL ZÁSTAVBY

Předmětem projektového návrhu je generel zástavby BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU jako budoucí koncepce výstavby jednotlivých stavebně technologických etap ve vazbě na stávající zástavbu a technologii. Základním principem návrhu je vybudování nových výrobních kapacit v nové části podniku (takzvaného areálu II) a jeho stavebně technologické propojení se stávajícími výrobními kapacitami.