CB CITY CENTER

české Budějovice, 2007
  • CB CITY CENTER

Jedná se o administrativně-obchodní stavbu, která je situována v bezprostřední blízkosti centra města. Architektonicky je objekt řešen jako pohledový pravoúhlý rastr betonových horizontálních a vertikálních prvků s ustupujícími skleněnými výplněmi. Celým objektem se nese duch inteligentní budovy se sofistikovaným systémem řízení budovy. Součástí budovy jsou dvě vnitřní atria, která mají prosklené střechy.