IRKUTSK – OSTROV KIROV

Irkutsk, 2011
  • IRKUTSK – OSTROV KIROV

Jedná se o návrh nové polyfunkční části města Irkutsk u Bajkalského jezera. Nová městská část je navržena do prostoru ostrova Kirov, nezastavěného území v bezprostřední blízkosti centra města. Urbanistická kompozice nachází své ohnisko v budovách a plochách historického centra města. Vychází zvláště z osy Náměstí plukovníka Kirova a přilehlých sakrálních staveb. Tento faktor se synergicky prohlubuje v nové části města, kde vytváří novou urbanistickou městskou strukturu hlavních městských os a náměstí. Cílem návrhu je vytvořit různorodé městské prostory charakteristické svými proporcemi a atmosférou, ve vazbě na čitelné architektonické akcentace. Jednotlivé nové části města vytvářejí jakési samostatné zóny, které na sebe navazují a prolínají se v kompaktní městskou strukturu. Nová městská část je v návrhu plnohodnotně dopravně napojena na stávající městský dopravní systém.