• NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM – MUZEUM BUDĚJOVICKÉHO BUDVARU

Jedná se o stavbu, do které jsou umístěny reprezentativní prostory pro návštěvníky Budějovického Budvaru. Zároveň je zde situována výstavní expozice pivovarnictví jako dynamická forma prezentace. Příběh budějovického piva. Stavebně se jedná o rekonstrukci, kdy hlavním architektonickým cílem bylo vytvoření vyvážené hmotové kompozice vůči stávající zástavbě.