OEC JERONÝMOVA

České Budějovice, 2001
  • OEC JERONÝMOVA

Novostavba objektu je situována do blízkosti nejrušnější nákupní zóny ve městě na území rozšířené památkové zóny. Stavba respektuje okolní zástavbu a zachovává výškové a tvarové parametry území.