Atelier eis byl založen v roce 1990 jako projektová a inženýrská organizace. V ateliéru pracuje několik desítek zaměstnanců na pracovištích v Praze a Českých Budějovicích. Za 22 let svého působení se ateliér podílel na mnoha investičních záměrech na území České republiky, ale i v jiných evropských zemích. Tyto investiční záměry kompletně projektově zabezpečoval od počátečních architektonických návrhů a studií, přes projekty pro územní a stavební povolení až po realizační projekty. Paralelně k většině těchto projektů zajišťujeme inženýrské služby ve fázi přípravy staveb souvisejících s projednáním a vydáním územních a stavebních povolení. V průběhu výstavby se podílíme na jejím vedení včetně finanční kontroly, vykonáváme technický a autorský dozor a většinu staveb i kolaudujeme. Snažíme se našim partnerům, mezi které patří renomované, jak tuzemské, tak zahraniční firmy, poskytnout co nejkomplexnější servis tak, aby stavby byly nejen vyprojektovány, ale i postaveny v nejlepší kvalitě. V předkládaném portfoliu je prezentovaná část námi projektovaných, ale především realizovaných staveb, přičemž některé z nich byly veřejně oceněny.